Logo

7-8 WRZESIEŃ 2024
SKOŁOSZÓW

ORGANIZATOR: SAWA EXPO

Wystawca może wziąć udział w Targach, jeżeli spełni następujące warunki łącznie:

  • dostarczy Organizatorowi drogą elektroniczną lub pocztową, pisemny, prawidłowo wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione Formularz zgłoszeniowy Agro Targów Wschód,
  • wpłaci pełną, łączną opłatę za udział w Targach, wynikającą z Formularz zgłoszeniowy Agro Targów Wschód w nieprzekraczalnym terminie podanym na fakturze pro-formie,
  • Zaakceptuje w pełni obowiązujący go regulamin.

Gastronomia:

Przedstawicieli firm gastronomicznych, catering, sprzedaż piwa ( w tym regionalnego), napojów, lodów prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem Agro Targów Wschód pod adresem e-mailowym: biuro@agrotargiwschod.pl lub nr telefonu 606 418 785 lub 604 750 443 przed wypełnieniem zgłoszenia.